Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0022/2017

Indgivne tekster :

A8-0022/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Afstemninger :

PV 15/03/2017 - 9.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0081

Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg

12. Fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler ***II (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach forelagde indstillingen ved andenbehandling.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Daciana Octavia Sârbu for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Jasenko Selimovic for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, og Julia Reid for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Talere: Diane Dodds, løsgænger, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi og Emil Radev.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Takis Hadjigeorgiou og Igor Šoltes.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Karin Kadenbach.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 15.3.2017.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik