Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/0140(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0022/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0022/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Glasovanja :

PV 15/03/2017 - 9.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0081

Zapisnik
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg

12. Propisi o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja ***II (rasprava)
CRE

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach predstavila je preporuku za drugo čitanje.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije).

Govorili su: Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Daciana Octavia Sârbu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jasenko Selimovic, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Stefan Eck, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bart Staes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
potpredsjednik

Govorili su: Diane Dodds, nezavisna zastupnica, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi i Emil Radev.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Takis Hadjigeorgiou i Igor Šoltes.

Govorili su: Vytenis Povilas Andriukaitis i Karin Kadenbach.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.4 zapisnika od 15.3.2017..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti