Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/0140(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0022/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0022/2017

Viták :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Szavazatok :

PV 15/03/2017 - 9.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0081

Jegyzőkönyv
2017. március 14., Kedd - Strasbourg

12. Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***II (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Ajánlás második olvasatra az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja).

Felszólal: Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Daciana Octavia Sârbu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Stefan Eck, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO alelnök

Felszólal: Diane Dodds, független, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi és Emil Radev.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Takis Hadjigeorgiou és Igor Šoltes.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis és Karin Kadenbach.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.15-i jegyzőkönyv, 9.4. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat