Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0140(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0022/2017

Pateikti tekstai :

A8-0022/2017

Debatai :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Balsavimas :

PV 15/03/2017 - 9.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0081

Protokolas
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras

12. Maisto ir pašarų srities teisės aktai bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklės ***II (diskusijos)
CRE

Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach pristatė rekomendaciją antrajam svarstymui.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Daciana Octavia Sârbu S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Jasenko Selimovic ALDE frakcijos vardu, Stefan Eck GUE/NGL frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu ir Julia Reid EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Diane Dodds, nepriklausoma Parlamento narė, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Davor Škrlec), Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi ir Emil Radev.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Takis Hadjigeorgiou ir Igor Šoltes.

Kalbėjo: Vytenis Povilas Andriukaitis ir Karin Kadenbach.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 03 15 protokolo 9.4 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika