Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2013/0140(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0022/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0022/2017

Debates :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Balsojumi :

PV 15/03/2017 - 9.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0081

Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra

12. Pārtikas un dzīvnieku barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem ***II (debates)
CRE

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes regulu par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).

Karin Kadenbach iepazīstināja ar ieteikumu otrajam lasījumam.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Daciana Octavia Sârbu S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Jasenko Selimovic ALDE grupas vārdā, Stefan Eck GUE/NGL grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā un Julia Reid EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi un Emil Radev.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Takis Hadjigeorgiou un Igor Šoltes.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis un Karin Kadenbach.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.3.2017. protokola 9.4. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika