Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk

13. Opatření v návaznosti na doporučení výboru TAXE a aktuální informace o reformě Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků)(rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Opatření v návaznosti na doporučení výboru TAXE a aktuální informace o reformě Skupiny pro kodex chování (zdanění podniků) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Peter Simon za skupinu S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Bernard Monot za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly a Marco Valli.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang a Sirpa Pietikäinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák a Ramón Jáuregui Atondo.

Vystoupili: Günther Oettinger (člen Komise) a Ian Borg.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí