Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg

13. Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning)(forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Opfølgning på TAXE's henstillinger og opdatering af reformen af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen (erhvervsbeskatning) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (formand for Rådet) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Werner Langen for PPE-Gruppen, Peter Simon for S&D-Gruppen, Pirkko Ruohonen-Lerner for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Fabio De Masi for GUE/NGL-Gruppen, Sven Giegold for Verts/ALE-Gruppen, David Coburn for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Steven Woolfe, løsgænger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly og Marco Valli.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Talere: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang og Sirpa Pietikäinen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák og Ramón Jáuregui Atondo.

Talere: Günther Oettinger (medlem af Kommissionen) og Ian Borg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik