Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

13. TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen(keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen (2017/2600(RSP))

Ian Borg (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Werner Langen PPE-ryhmän puolesta, Peter Simon S&D-ryhmän puolesta, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly ja Marco Valli.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang ja Sirpa Pietikäinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ja Ramón Jáuregui Atondo.

Puheenvuorot: Günther Oettinger (komission jäsen) ja Ian Borg

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö