Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg

13. Daljnje postupanje u vezi s preporukama odbora TAXE i aktualne informacije o reformi Skupine za Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja(rasprava)
Doslovno izvješće

Izjave Vijeća i Komisije: Daljnje postupanje u vezi s preporukama odbora TAXE i aktualne informacije o reformi Skupine za Kodeks o postupanju pri oporezivanju poslovanja (2017/2600(RSP))

Ian Borg (predsjedatelj Vijeća) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Werner Langen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Peter Simon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Pirkko Ruohonen-Lerner, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Fabio De Masi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sven Giegold, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, David Coburn, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Bernard Monot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Steven Woolfe, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly i Marco Valli.

PREDSJEDA: David-Maria SASSOLI
potpredsjednik

Govorili su: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang i Sirpa Pietikäinen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák i Ramón Jáuregui Atondo.

Govorili su: Günther Oettinger i Ian Borg.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti