Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras

13. TAXE komiteto rekomendacijų dėl Verslo apmokestinimo elgesio kodekso grupės reformos apžvalga ir atnaujinimas (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: TAXE komiteto rekomendacijų dėl Verslo apmokestinimo elgesio kodekso grupės reformos apžvalga ir atnaujinimas (2017/2600(RSP))

Ian Borg (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Werner Langen PPE frakcijos vardu, Peter Simon S&D frakcijos vardu, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Fabio De Masi GUE/NGL frakcijos vardu, Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu, David Coburn EFDD frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly ir Marco Valli.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang ir Sirpa Pietikäinen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák ir Ramón Jáuregui Atondo.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Ian Borg.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika