Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra

13. Turpmāki pasākumi saistībā ar TAXE komitejas ieteikumiem un jaunākā informācija saistībā ar Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) reformu(debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turpmāki pasākumi saistībā ar TAXE komitejas ieteikumiem un jaunākā informācija saistībā ar Rīcības kodeksa jautājumu grupas (uzņēmējdarbības nodokļi) reformu (2017/2600(RSP)).

Ian Borg (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Werner Langen PPE grupas vārdā, Peter Simon S&D grupas vārdā, Pirkko Ruohonen-Lerner ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly un Marco Valli.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang un Sirpa Pietikäinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák un Ramón Jáuregui Atondo.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis) un Ian Borg.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika