Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg

13. Nadanie dalszego ciągu zaleceniom TAXE oraz aktualizacja reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej)(debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Nadanie dalszego ciągu zaleceniom TAXE oraz aktualizacja reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (urzędujący przewodniczący Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Werner Langen w imieniu grupy PPE, Peter Simon w imieniu grupy S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly i Marco Valli.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang i Sirpa Pietikäinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák i Ramón Jáuregui Atondo.

Głos zabrali: Günther Oettinger (członek Komisji) i Ian Borg.

Debata została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności