Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg

13. Acțiuni ulterioare recomandărilor TAXE și informații actualizate privind reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor)(dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Acțiuni ulterioare recomandărilor TAXE și informații actualizate privind reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită (impozitarea întreprinderilor) (2017/2600(RSP))

Ian Borg (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Werner Langen, în numele Grupului PPE, Peter Simon, în numele Grupului S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Fabio De Masi, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, David Coburn, în numele Grupului EFDD, Bernard Monot, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly și Marco Valli.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Au intervenit: Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang și Sirpa Pietikäinen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák și Ramón Jáuregui Atondo.

Au intervenit: Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Ian Borg.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică - Politica de confidențialitate