Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2323(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0060/2017

Ingediende teksten :

A8-0060/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 14
CRE 14/03/2017 - 14

Stemmingen :

PV 15/03/2017 - 9.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0085

Notulen
Dinsdag 14 maart 2017 - Straatsburg

14. Richtsnoeren voor de begroting 2018 - Afdeling III(debat)
CRE

Verslag over de algemene richtsnoeren voor de voorbereiding van de begroting 2018, afdeling III – Commissie [2016/2323(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Fernandes, namens de PPE-Fractie, Daniele Viotti, namens de S&D-Fractie, Bernd Kölmel, namens de ECR-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Xabier Benito Ziluaga, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Marco Zanni, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas en Beatrix von Storch.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu en Monica Macovei.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Siegfried Mureşan.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.8 van de notulen van 15.3.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid