Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2323(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2017

Ingivna texter :

A8-0060/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 14
CRE 14/03/2017 - 14

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0085

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

14. Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III(debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2018, avsnitt III – kommissionen [2016/2323(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: José Manuel Fernandes för PPE-gruppen, Daniele Viotti för S&D-gruppen, Bernd Kölmel för ECR-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Xabier Benito Ziluaga för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Marco Zanni för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas och Beatrix von Storch.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu och Monica Macovei.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Nicola Caputo.

Talare: Günther Oettinger och Siegfried Mureşan.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 15.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy