Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

15. Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen(debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av kommissionen: Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Enrique Guerrero Salom för S&D-gruppen, Notis Marias för ECR-gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu och Nicola Caputo.

Talare: Christos Stylianides.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy