Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0327/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0327/2016

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

16. Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Η Patrizia Toia παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Andrus Ansip (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni και Carlos Zorrinho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Andrus Ansip και Patrizia Toia.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου