Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0027(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0327/2016

Ingivna texter :

A8-0327/2016

Debatter :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0082

Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg

16. Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Andrus Ansip (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jean-Luc Schaffhauser; José Blanco López för S&D-gruppen, Paloma López Bermejo för GUE/NGL-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni och Carlos Zorrinho.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Andrus Ansip och Patrizia Toia.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.5 i protokollet av den 15.3.2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy