Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (arutelu)
 4.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I - Prügilad ***I - Jäätmed ***I - Pakendid ja pakendijäätmed ***I (arutelu)
 5.Presidentuuri teadaanne
 6.Hääletused
  
6.1.Hobuslaste vastutustundlik omamine ja hooldamine (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
6.2.Elavhõbe ***I (hääletus)
  
6.3.Aktsionäride pikaajaline kaasamine ja ühingujuhtimise aruanne ***I (hääletus)
  
6.4.Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I (hääletus)
  
6.5.Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I (hääletus)
  
6.6.Jäätmed ***I (hääletus)
  
6.7.Prügilad ***I (hääletus)
  
6.8.Pakendid ja pakendijäätmed ***I (hääletus)
  
6.9.Naiste ja meeste võrdõiguslikkus ELis 2014–2015 (hääletus)
  
6.10.Meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega (hääletus)
  
6.11.ELi vahendid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (hääletus)
  
6.12.Suurandmete mõju põhiõigustele (hääletus)
  
6.13.Küülikute kaitse miinimumstandardid (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Abortidega seostatavate organisatsioonide rahastamise keeld (Global Gag Rule) (arutelu)
 11.ELi prioriteedid ÜRO Inimõiguste Nõukogu 2017. aasta istungjärkudel (arutelu)
 12.Toidu- ja söödaalased õigusnormid ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alased õigusnormid ***II (arutelu)
 13.TAXE-erikomisjoni soovituste järelmeetmed ja ajakohastatud teave äriühingute maksustamise käitumisjuhendi töörühma reformi kohta (arutelu)
 14.2018. aasta eelarve koostamise suunised – III jagu (arutelu)
 15.Tõsine alatoitumus ja ähvardav näljahäda Nigeerias, Somaalias, Lõuna-Sudaanis ja Jeemenis (arutelu)
 16.Sagedusala 470–790 MHz kasutamine liidus ***I (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (168 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3664 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (59 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (149 kb) 
 
Protokoll (246 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletuste tulemused (969 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (2348 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika