Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
 1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (keskustelu)
 4.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I - Kaatopaikat ***I - Jätteet ***I - Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (keskustelu)
 5.Puhemiehen ilmoitus
 6.Äänestykset
  
6.1.Hevoseläinten vastuullinen omistajuus ja hoito (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
6.2.Elohopea ***I (äänestys)
  
6.3.Osakkeenomistajien pitkäaikainen vaikuttaminen ja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys ***I (äänestys)
  
6.4.Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I (äänestys)
  
6.5.Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I (äänestys)
  
6.6.Jätteet ***I (äänestys)
  
6.7.Kaatopaikat ***I (äänestys)
  
6.8.Pakkaukset ja pakkausjätteet ***I (äänestys)
  
6.9.Naisten ja miesten tasa-arvo EU:ssa 2014–2015 (äänestys)
  
6.10.Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla (äänestys)
  
6.11.EU:n varoja sukupuolten tasa-arvoon (äänestys)
  
6.12.Massadatan vaikutukset perusoikeuksiin (äänestys)
  
6.13.Tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimukset (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Global gag -sääntö (keskustelu)
 11.EU:n painopisteet YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnoissa vuonna 2017 (keskustelu)
 12.Elintarvike- ja rehulainsäädäntö ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevat säännöt ***II (keskustelu)
 13.TAXE-valiokunnan suositusten seuranta ja yritysverotuksen käytännesääntötyöryhmän uudistuksen ajantasaistaminen (keskustelu)
 14.Vuoden 2018 talousarvion suuntaviivat – pääluokka III (keskustelu)
 15.Vakava aliravitsemus ja uhkaava nälänhätä Nigeriassa, Somaliassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä (keskustelu)
 16.470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa ***I (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (171 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (3664 kb) 
 
Pöytäkirja (76 kb) Läsnäololista (11 kb) Äänestysten tulokset (65 kb) Nimenhuutoäänestykset (156 kb) 
 
Pöytäkirja (250 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (971 kb) Nimenhuutoäänestykset (2349 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö