Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Kontrola nabywania i posiadania broni ***I (debata)
 4.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I - Składowanie odpadów ***I - Odpady ***I - Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (debata)
 5.Komunikat Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  6.1.Odpowiedzialne podejście do posiadania koniowatych i opieki nad nimi (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Rtęć ***I (głosowanie)
  6.3.Długoterminowe zaangażowanie akcjonariuszy i oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ***I (głosowanie)
  6.4.Kontrola nabywania i posiadania broni ***I (głosowanie)
  6.5.Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I (głosowanie)
  6.6.Odpady ***I (głosowanie)
  6.7.Składowanie odpadów ***I (głosowanie)
  6.8.Opakowania i odpady opakowaniowe ***I (głosowanie)
  6.9.Równość kobiet i mężczyzn w UE w latach 2014–2015 (głosowanie)
  6.10.Równe traktowanie mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (głosowanie)
  6.11.Fundusze unijne na rzecz równouprawnienia płci (głosowanie)
  6.12.Wpływ technologii dużych zbiorów danych na prawa podstawowe (głosowanie)
  6.13.Minimalne normy ochrony królików hodowlanych (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Amerykańskie przepisy dotyczące tzw. global gag rule (debata)
 11.Priorytety UE na sesje UNHRC w 2017 r. (debata)
 12.Prawo żywnościowe i paszowe, zasady dotyczące zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin ***II (debata)
 13.Nadanie dalszego ciągu zaleceniom TAXE oraz aktualizacja reformy Grupy ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) (debata)
 14.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2018 – sekcja 3 (debata)
 15.Poważne niedożywienie i widmo głodu w Nigerii, Somalii, Sudanie Południowym i Jemenie (debata)
 16.Wykorzystywanie zakresu częstotliwości 470–790 MHz w Unii ***I (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (167 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (3664 kb) 
 
Protokół (76 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (62 kb) Głosowanie imienne (150 kb) 
 
Protokół (257 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (992 kb) Głosowanie imienne (2281 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności