Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Zapisnik
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg
 1.Otvoritev zasedanja
 2.Otvoritev seje
 3.Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (razprava)
 4.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I - Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I - Odpadki ***I - Embalaža in odpadna embalaža ***I (razprava)
 5.Sporočilo predsedstva
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Odgovorno lastništvo in oskrba enoprstih kopitarjev (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Živo srebro ***I (glasovanje)
  
6.3.Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I (glasovanje)
  
6.4.Nadzor nabave in posedovanja orožja ***I (glasovanje)
  
6.5.Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I (glasovanje)
  
6.6.Odpadki ***I (glasovanje)
  
6.7.Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I (glasovanje)
  
6.8.Embalaža in odpadna embalaža ***I (glasovanje)
  
6.9.Enakost žensk in moških v Evropski uniji v obdobju 2014–2015 (glasovanje)
  
6.10.Enako obravnavanje moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (glasovanje)
  
6.11.Sredstva EU za enakost spolov (glasovanje)
  
6.12.Posledice velepodatkov za temeljne pravice (glasovanje)
  
6.13.Minimalni standardi za zaščito gojenih kuncev (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanj
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Pravilo globalne prepovedi („global gag rule“) (razprava)
 11.Prednostne naloge EU za zasedanja Sveta OZN za človekove pravice v letu 2017 (razprava)
 12.Zakonodaja o živilih in krmi, pravila o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih ***II (razprava)
 13.Spremljanje priporočil odbora TAXE in posodobitev reforme skupine za kodeks ravnanja za obdavčitev podjetij (razprava)
 14.Smernice za proračun 2018 – oddelek III (razprava)
 15.Huda neustrezna prehranjenost in preteča lakota v Nigeriji, Somaliji, Južnem Sudanu in Jemnu (razprava)
 16.Uporaba frekvenčnega pasu 470–790 MHz v Uniji ***I (razprava)
 17.Dnevni red naslednje seje
 18.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
Zapisnik (166 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (3664 kb) 
 
Zapisnik (76 kb) Seznam navzočih (11 kb) Izidi glasovanj (93 kb) Izid poimenskega glasovanja (153 kb) 
 
Zapisnik (247 kb) Seznam navzočih (64 kb) Izidi glasovanj (968 kb) Izid poimenskega glasovanja (2347 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov