Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (debatt)
 4.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I - Deponering av avfall ***I - Avfall ***I - Förpackningar och förpackningsavfall ***I (debatt)
 5.Meddelande från talmannen
 6.Omröstning
  
6.1.Ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Kvicksilver ***I (omröstning)
  
6.3.Aktieägares långsiktiga engagemang och årsberättelsen om företagsstyrning ***I (omröstning)
  
6.4.Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I (omröstning)
  
6.5.Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I (omröstning)
  
6.6.Avfall ***I (omröstning)
  
6.7.Deponering av avfall ***I (omröstning)
  
6.8.Förpackningar och förpackningsavfall ***I (omröstning)
  
6.9.Jämställdhet mellan kvinnor och män i EU 2014–2015 (omröstning)
  
6.10.Likabehandling av kvinnor och män när det gäller tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster (omröstning)
  
6.11.EU-medel till jämställdhet (omröstning)
  
6.12.Stordatas effekter på de grundläggande rättigheterna (omröstning)
  
6.13.Miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Munkavleregeln (debatt)
 11.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2017 (debatt)
 12.Livsmedels- och foderlagstiftning, bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa och växtskyddsmedel ***II (debatt)
 13.Uppföljning av TAXE-rekommendationerna och uppdatering av reformen av uppförandekodgruppen för företagsbeskattning (debatt)
 14.Riktlinjer för budgetåret 2018 – avsnitt III (debatt)
 15.Allvarlig undernäring och hotande hungersnöd i Nigeria, Somalia, Sydsudan och Jemen (debatt)
 16.Användningen av frekvensbandet 470–790 MHz i unionen ***I (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (171 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3664 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (61 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (151 kb) 
 
Protokoll (251 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (975 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2350 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy