Indiċi 
Minuti
PDF 259kWORD 76k
It-Tlieta, 14 ta' Marzu 2017 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi ***I (dibattitu)
 4.Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I - Ir-rimi ta' skart f'miżbla ***I - L-iskart ***I - L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (dibattitu)
 5.Avviż mill-Presidenza
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Sjieda responsabbli u kura tal-ekwidi (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Il-merkurju ***I (votazzjoni)
  
6.3.Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva ***I (votazzjoni)
  
6.4.Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi ***I (votazzjoni)
  
6.5.Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)
  
6.6.L-iskart ***I (votazzjoni)
  
6.7.Ir-rimi ta' skart f'miżbla ***I (votazzjoni)
  
6.8.L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (votazzjoni)
  
6.9.L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2014/2015 (votazzjoni)
  
6.10.Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (votazzjoni)
  
6.11.Fondi tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi (votazzjoni)
  
6.12.L-implikazzjonijiet tal-Big Data fuq id-drittijiet fundamentali (votazzjoni)
  
6.13.Standards Minimi għall-Protezzjoni tal-Fniek tat-Trobbija (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Global Gag Rule (dibattitu)
 11.Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (dibattitu)
 12.Liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ***II (dibattitu)
 13.Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet TAXE u aġġornament dwar ir-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi (dibattitu)
 14.Linji gwida għall-Baġit 2018 - Taqsima III (dibattitu)
 15.Malnutrizzjoni severa u karestija imminenti fin-Niġerja, is-Somalja, is-Sudan t'Isfel u l-Jemen (dibattitu)
 16.L-użu tal-banda ta' frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni ***I (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni 2017-2018 tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 229, l-ewwel inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 146 tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


3. Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

Vicky Ford ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Bodil Valero (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE).

Intervent ta': Julian King (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Sergio Gaetano Cofferati f'isem il-Grupp S&D, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, Dita Charanzová f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Sulík, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, Robert Jarosław Iwaszkiewicz f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Vicky Ford, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Andreas Schwab, Sylvia-Yvonne Kaufmann, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tomáš Zdechovský, Jussi Halla-aho, Gérard Deprez, Marina Albiol Guzmán, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Vicky Ford, Kristina Winberg, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anna Maria Corazza Bildt, Harald Vilimsky, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andreas Schwab, Jiří Pospíšil, Liisa Jaakonsaari, Jan Zahradil, Gesine Meissner, Petr Mach, Marcus Pretzell, Nuno Melo, Evelyne Gebhardt, Ruža Tomašić, Luis de Grandes Pascual, Maria Grapini, Bernd Kölmel, Karl-Heinz Florenz, Henna Virkkunen u Othmar Karas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, António Marinho e Pinto, Jaromír Kohlíček u Lampros Fountoulis.

Interventi ta': Julian King u Vicky Ford.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 14.3.2017.


4. Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I - Ir-rimi ta' skart f'miżbla ***I - L-iskart ***I - L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

Rapport dwar il-proposta ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

Rapport dwar il-proposta ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

Simona Bonafè ippreżentat ir-rapporti.

Intervent ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Miroslav Poche (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Pavel Telička (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), João Ferreira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Karl-Heinz Florenz f'isem il-Grupp PPE, Miriam Dalli f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Josu Juaristi Abaunz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Davor Škrlec f'isem il-Grupp Verts/ALE, Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD, Jean-François Jalkh f'isem il-Grupp ENF, Konstantinos Papadakis Membru mhux affiljat, Peter Liese, Jo Leinen, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Benedek Jávor, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Tibor Szanyi, Piernicola Pedicini, Olaf Stuger, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Annie Schreijer-Pierik, Zoltán Balczó, Pilar Ayuso, Biljana Borzan, Jadwiga Wiśniewska, Frédérique Ries, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, Angelo Ciocca, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Steven Woolfe, Elisabeth Köstinger, Karin Kadenbach, Merja Kyllönen, Andrzej Grzyb, Clare Moody, Sirpa Pietikäinen, Soledad Cabezón Ruiz, Krišjānis Kariņš, Damiano Zoffoli, Annie Schreijer-Pierik, Carlos Zorrinho, Francesc Gambús, Adam Gierek, Pervenche Berès, Nikos Androulakis u Kathleen Van Brempt.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria u Maria Grapini.

Interventi ta': Frans Timmermans u Simona Bonafè.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5, punt 6.7, punt 6.6 u punt 6.8 tal-Minuti ta' 14.3.2017.


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

5. Avviż mill-Presidenza

°
° ° °

Interventi ta': William (The Earl of) Dartmouth, Jo Leinen, Anna Maria Corazza Bildt u Ana Gomes.

°
° ° °

Bi qbil mal-Artikolu 166 tar-Regoli ta' Proċedura, il-President iddeċieda li jimponi sanzjoni kontra Janusz Korwin-Mikke minħabba r-rimarki inaċċettabbli tiegħu dwar in-nisa matul is-seduta tal-1 ta' Marzu 2017. Il-President ikkonstata li dawn ir-rimarki jikkostitwixxu ksur tal-prinċipji definiti fl-Artikolu 11 tar-Regoli ta' Proċedura.

Wara li ħa nota tal-osservazzjonijiet bil-miktub ippreżentati minn Janusz Korwin-Mikke, il-President iddeċieda li jimponilu sanzjoni li tikkonsisti, l-ewwel nett, fit-telf tad-dritt għall-allowance tas-sussistenza għall-perjodu ta' 30 jum, it-tieni nett, u mingħajr preġudizzju għall-eżerċizzju tad-dritt tal-vot fis-seduta plenarja, f'sospensjoni tal-parteċipazzjoni fl-attivitajiet kollha tal-Parlament u tal-korpi tiegħu, għall-perjodu ta' 10 ijiem konsekuttivi li matulhom jiltaqgħu l-Parlament jew kwalunkwe wieħed mill-korpi, kumitati jew delegazzjonijiet tiegħu, li jibda jgħodd mill-14 ta' Marzu 2017, u t-tielet nett, fil-projbizzjoni li jirrappreżenta lill-Parlament f'delegazzjoni interparlamentari, f'konferenza interparlamentari jew fi kwalunkwe forum interistituzzjonali, għall-perjodu ta' sena, li jibda jgħodd mill-14 ta' Marzu 2017. Id-deċiżjoni ġiet innotifikata lill-persuna kkonċernata.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. Sjieda responsabbli u kura tal-ekwidi (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar is-sjieda responsabbli u kura tal-ekwidi [2016/2078(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Julie Girling (A8-0014/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2017)0065)


6.2. Il-merkurju ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-merkurju, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1102/2008 [COM(2016)0039 - C8-0021/2016 - 2016/0023(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0313/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0066)

Interventi

Piernicola Pedicini, qabel il-votazzjoni, biex jitlob li l-emendi tal-Grupp EFDD jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim provviżorju skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura (il-Parlament irrifjuta t-talba), u Franz Obermayr dwar ċerti proposti tal-kelliem preċedenti.


6.3. Involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta' involviment fit-tul tal-azzjonisti u d-Direttiva 2013/34/UE rigward ċerti elementi tad-dikjarazzjoni dwar il-governanza korporattiva [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0067)


6.4. Il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/477/KEE dwar il-kontroll tal-akkwist u l-pussess ta' armi [COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Vicky Ford (A8-0251/2016)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Adozzjoni (P8_TA(2017)0068)

Interventi

Dita Charanzová, qabel il-votazzjoni, biex titlob li l-emendi jitressqu għall-votazzjoni qabel il-ftehim provviżorju skont l-Artikolu 59(3) tar-Regoli ta' Proċedura, u Vicky Ford (rapporteur) kontra t-talba (il-Parlament irrifjuta t-talba).


6.5. Vetturi li m’għadhomx jintużaw, skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi u skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi 2000/53/KE dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw, 2006/66/KE dwar batteriji u akkumulaturi u skart ta' batteriji u ta' akkumulaturi, u 2012/19/UE dwar skart ta' tagħmir elettriku u elettroniku [COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0069)

Intervent ta': Simona Bonafè (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex titlob li t-talba tintbagħat lura lill-kumitat kompetenti għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


6.6. L-iskart ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart [COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0070)

Intervent ta': Simona Bonafè (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex titlob li t-talba tintbagħat lura lill-kumitat kompetenti għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


6.7. Ir-rimi ta' skart f'miżbla ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma [COM(2015)0594 - C8-0384/2015- 2015/0274(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0071)

Intervent ta': Simona Bonafè (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex titlob li t-talba tintbagħat lura lill-kumitat kompetenti għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


6.8. L-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 94/62/KE dwar l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ [COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA GĦAL RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0072)

Intervent ta': Simona Bonafè (rapporteur), wara l-votazzjoni, biex titlob li t-talba tintbagħat lura lill-kumitat kompetenti għall-finijiet ta' negozjati interistituzzjonali, skont l-Artikolu 59(4) tar-Regoli ta' Proċedura. Il-Parlament approva t-talba.


6.9. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea fl-2014/2015 (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea 2014-2015 [2016/2249(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0073)


6.10. Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2004/113/KE li timplimenta l-prinċipju ta' trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa fl-aċċess għal u l-provvista ta' merkanzija u servizzi [2016/2012(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0074)


6.11. Fondi tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi (votazzjoni)

Rapport dwar fondi tal-UE għall-ugwaljanza bejn is-sessi [2016/2144(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Clare Moody (A8-0033/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0075)


6.12. L-implikazzjonijiet tal-Big Data fuq id-drittijiet fundamentali (votazzjoni)

L-implikazzjonijiet tal-Big Data fuq id-drittijiet fundamentali: il-privatezza, il-protezzjoni tad-data, in-nondiskriminazzjoni, is-sigurtà u l-infurzar tal-liġi [2016/2225(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0044/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0076)


6.13. Standards Minimi għall-Protezzjoni tal-Fniek tat-Trobbija (votazzjoni)

Rapport dwar l-Istandards Minimi għall-Protezzjoni tal-Fniek tat-Trobbija [2016/2077(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Stefan Eck (A8-0011/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp PPE)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2017)0077).

PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Julie Girling - A8-0014/2017
Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Jadwiga Wiśniewska u Mairead McGuinness

Rapport Stefan Eck - A8-0313/2016
Michela Giuffrida u Igor Šoltes

Rapport Vicky Ford - A8-0251/2016
Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Jasenko Selimovic, Anna Maria Corazza Bildt, Diane James, Michaela Šojdrová, Bruno Gollnisch, Tomáš Zdechovský, Catherine Stihler, Stanislav Polčák, Marek Jurek u Janusz Korwin-Mikke

Rapport Simona Bonafè - A8-0034/2017
Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Mairead McGuinness, Gilles Pargneaux, Seán Kelly u Dubravka Šuica

Rapport Simona Bonafè - A8-0031/2017
Monica Macovei u Maria Spyraki

Rapport Simona Bonafè - A8-0029/2017
Jadwiga Wiśniewska

Rapport Ernest Urtasun - A8-0046/2017
Eleonora Forenza, Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Tomáš Zdechovský, Igor Šoltes u Jadwiga Wiśniewska

Rapport Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - A8-0043/2017
Eleonora Forenza u Urszula Krupa

Rapport Clare Moody - A8-0033/2017
Urszula Krupa u Michaela Šojdrová

Rapport Ana Gomes - A8-0044/2017
Adam Szejnfeld u Alex Mayer

Rapport Stefan Eck - A8-0011/2017
Alex Mayer, Paul Brannen, Molly Scott Cato u Igor Šoltes.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq il-Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.10. Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


10. Global Gag Rule (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Global Gag Rule (2017/2599(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Anna Maria Corazza Bildt f'isem il-Grupp PPE, Linda McAvan f'isem il-Grupp S&D, Branislav Škripek f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Ulrike Lunacek, Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Malin Björk f'isem il-Grupp GUE/NGL, Terry Reintke f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beatrix von Storch f'isem il-Grupp EFDD, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Eleonora Forenza, Marie-Christine Arnautu f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hilde Vautmans, Branislav Škripek, għal tfakkira tar-Regoli ta' Proċedura (il-President issuġġerietlu li jagħmel stqarrija personali fl-aħħar tad-dibattitu, li għal dan Branislav Škripek approva), Marijana Petir, Arne Lietz, Marek Jurek, Charles Goerens, Ángela Vallina, Heidi Hautala, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Marek Jurek, Raymond Finch, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sophia in 't Veld, Elly Schlein, Constance Le Grip, Angelika Mlinar, Eleonora Forenza, Ulrike Lunacek u Doru-Claudian Frunzulică.

PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Linnéa Engström, Iratxe García Pérez, Vilija Blinkevičiūtė, Maria Arena, Edouard Martin u Paul Tang.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Michaela Šojdrová, Julie Ward, Notis Marias, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou u Georgios Epitideios.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-President tat lil Branislav Škripek id-dritt li jagħmel stqarrija personali bi qbil mal-Artikolu 164 tar-Regoli ta' Proċedura, kif kien ġie miftiehem qabel (Branislav Škripek wieġeb li minflok jippreferi jesprimi ruħu dwar l-isfond tad-dibattitu u l-President oġġezzjonat għal dan peress li mhuwiex permess skont l-Artikolu 164 u li fi kwalunkwe każ id-dibattitu wasal fit-tmiem).

Id-dibattitu ngħalaq.


11. Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-prijoritajiet tal-UE għas-sessjonijiet tal-UNHRC fl-2017 (2017/2598(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Andrzej Grzyb f'isem il-Grupp PPE, Soraya Post f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, Petras Auštrevičius f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Klaus Buchner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Mario Borghezio f'isem il-Grupp ENF, Georgios Epitideios Membru mhux affiljat, Cristian Dan Preda, Pier Antonio Panzeri, Eleni Theocharous, Pavel Telička, Javier Couso Permuy u Ignazio Corrao.

PRESIDENZA: Sylvie GUILLAUME
Viċi President

Interventi ta': Gilles Lebreton, Ana Gomes, Monica Macovei, Charles Goerens, Lola Sánchez Caldentey, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Notis Marias, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andi Cristea, Ruža Tomašić, Lefteris Christoforou, Francisco Assis u Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Patricija Šulin, Nicola Caputo, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Igor Šoltes, Caterina Chinnici, Paloma López Bermejo u Julie Ward.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.4 tal-Minuti ta' 16.3.2017.


12. Liġi tal-ikel u tal-għalf, regoli dwar is-saħħa u l-benessri tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet uffiċjali oħra mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi tal-ikel u tal-għalf, ta' regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, dwar is-saħħa talpjanti u dwar prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, (KE) Nru 396/2005, (KE) Nru 1069/2009, (KE) Nru 1107/2009, (UE) Nru 1151/2012, (UE) Nru 652/2014, (UE) 2016/429 u (UE) 2016/2031 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 u (KE) Nru 1099/2009 u d-Direttivi tal-Kunsill 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE u 2008/120/KE, u li jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 854/2004 u (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 89/608/KEE, 89/662/KEE, 90/425/KEE, 91/496/KEE, 96/23/KE, 96/93/KE u 97/78/KE u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/438/KEE (Regolament dwar il-Kontrolli Uffiċjali) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

Karin Kadenbach ippreżentat ir-rakkomandazzjoni għat-tieni qari.

Intervent ta': Vytenis Povilas Andriukaitis (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Pilar Ayuso f'isem il-Grupp PPE, Daciana Octavia Sârbu f'isem il-Grupp S&D, Julie Girling f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Stefan Eck f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, u Julia Reid f'isem il-Grupp EFDD.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Interventi ta': Diane Dodds Membru mhux affiljata, Peter Liese, Claudiu Ciprian Tănăsescu, James Nicholson, Jan Huitema, Anja Hazekamp, Bronis Ropė, Sirpa Pietikäinen, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Davor Škrlec, Maria Lidia Senra Rodríguez, Seán Kelly, Tonino Picula, Daniel Buda, Tibor Szanyi u Emil Radev.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Takis Hadjigeorgiou u Igor Šoltes.

Interventi ta': Vytenis Povilas Andriukaitis u Karin Kadenbach.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.4 tal-Minuti ta' 15.3.2017.


13. Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet TAXE u aġġornament dwar ir-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Segwitu tar-rakkomandazzjonijiet TAXE u aġġornament dwar ir-riforma tal-Grupp dwar il-Kodiċi tal-Kondotta dwar it-Tassazzjoni tal-Intrapriżi (2017/2600(RSP))

Ian Borg (President fil-kariga tal-Kunsill) u Pierre Moscovici (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Werner Langen f'isem il-Grupp PPE, Peter Simon f'isem il-Grupp S&D, Pirkko Ruohonen-Lerner f'isem il-Grupp ECR, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Fabio De Masi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Steven Woolfe Membru mhux affiljat, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' David Coburn, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Zbigniew Kuźmiuk, Matt Carthy, Eva Joly u Marco Valli.

PRESIDENZA: David-Maria SASSOLI
Viċi President

Interventi ta': Marco Zanni, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Ruža Tomašić, Theodor Dumitru Stolojan, Evelyn Regner, Notis Marias, Gabriel Mato, Anneliese Dodds, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang u Sirpa Pietikäinen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Miguel Viegas, Stanislav Polčák u Ramón Jáuregui Atondo.

Interventi ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni) u Ian Borg.

Id-dibattitu ngħalaq.


14. Linji gwida għall-Baġit 2018 - Taqsima III (dibattitu)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2018, Taqsima III – Kummissjoni [2016/2323(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Siegfried Mureşan ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Daniele Viotti f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Anneli Jäätteenmäki f'isem il-Grupp ALDE, Xabier Benito Ziluaga f'isem il-Grupp GUE/NGL, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jonathan Arnott f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Tomáš Zdechovský, Eider Gardiazabal Rubial, Stanisław Ożóg, Gérard Deprez, Jordi Solé, Marco Valli, Isabelle Thomas u Beatrix von Storch.

PRESIDENZA: Ulrike LUNACEK
Viċi President

Interventi ta': Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Victor Negrescu u Monica Macovei.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák u Nicola Caputo.

Interventi ta': Günther Oettinger u Siegfried Mureşan.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal-Minuti ta' 15.3.2017.


15. Malnutrizzjoni severa u karestija imminenti fin-Niġerja, is-Somalja, is-Sudan t'Isfel u l-Jemen (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Malnutrizzjoni severa u karestija imminenti fin-Niġerja, is-Somalja, is-Sudan t'Isfel u l-Jemen (2017/2601(RSP))

Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Bogdan Brunon Wenta f'isem il-Grupp PPE, Enrique Guerrero Salom f'isem il-Grupp S&D, Notis Marias f'isem il-Grupp ECR, Charles Goerens f'isem il-Grupp ALDE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Joachim Zeller, Cécile Kashetu Kyenge, Hilde Vautmans, Michela Giuffrida, Jytte Guteland u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Julie Ward, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu u Nicola Caputo.

Intervent ta': Christos Stylianides.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. L-użu tal-banda ta' frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-banda ta' frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

Patrizia Toia ppreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Andrus Ansip (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Gunnar Hökmark f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Luc Schaffhauser, José Blanco López f'isem il-Grupp S&D, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Barbara Kappel f'isem il-Grupp ENF, Jerzy Buzek, Miapetra Kumpula-Natri, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Victor Negrescu, Michał Boni u Carlos Zorrinho.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo u Notis Marias.

Interventi ta': Andrus Ansip u Patrizia Toia.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.5 tal-Minuti ta' 15.3.2017.


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 600.410/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.50.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bettini, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Bilbao Barandica, Comi, Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Kirton-Darling, Le Pen, Matera, Messerschmidt, Mosca

Avviż legali - Politika tal-privatezza