Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. marts 2017 - Strasbourg

3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelsen af phosphorsyre — phosphater — di-, tri- og polyphosphater (E 338-452) i visse kødtilberedninger (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - frist: 3. maj 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af butan (E 943a), isobutan (E 943b) og propan (E 944) i farvestofpræparater (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - frist: 10. maj 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af nitritter (E 249-250) i golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - frist: 4. maj 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår en grænseværdi for hydrogencyanid i uforarbejdede hele, stødte, formalede, knækkede eller hakkede abrikoskerner, der markedsføres til den endelige forbruger (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - frist: 4. juni 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 68/2013 om fortegnelsen over fodermidler (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - frist: 2. juni 2017)
henvist til kor. udv.: AGRI

- Kommissionens forordning om berigtigelse af den bulgarske, den finske, den portugisiske, den spanske og den tyske sprogudgave af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - frist: 10. juni 2017)
henvist til kor. udv.: ENVI
rådg.udv.: JURI, IMCO

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik