Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse fosforihapon – fosfaattien – di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338–452) käytöstä tietyissä raakalihavalmisteissa (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - määräaika: 3. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse butaanin (E 943a), isobutaanin (E 943b) ja propaanin (E 944) käytöstä värivalmisteissa (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - määräaika: 10. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse nitriittien (E 249–250) käytöstä golonka peklowanassa (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - määräaika: 4. toukokuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EY) N:o 1881/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse syaanivetyhapon enimmäismäärästä loppukuluttajia varten markkinoille saatetuissa jalostamattomissa kokonaisissa, jauhetuissa, murskatuissa, halkaistuissa tai pilkotuissa aprikoosin siemenissä (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - määräaika: 4. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus rehuaineluettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 68/2013 muuttamisesta (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - määräaika: 2. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission asetus muiden kuin sairauden riskin vähentämiseen ja lasten kehitykseen ja terveyteen viittaavien elintarvikkeita koskevien sallittujen terveysväitteiden luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 432/2012 bulgarian-, espanjan-, portugalin-, saksan- ja suomenkielisten toisintojen oikaisemisesta (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - määräaika: 10. kesäkuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: JURI, IMCO

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö