Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. kovo 15 d. - Strasbūras

3. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl fosforo rūgšties, fosfatų, di-, tri- ir polifosfatų (E 338–452) naudojimo tam tikruose mėsos pusgaminiuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - terminas: 2017 m. gegužės 3 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl butano (E 943a), izobutano (E 943b) ir propano (E 944) naudojimo dažiklių preparatuose iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 III priedas (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - terminas: 2017 m. gegužės 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl nitritų (E 249–250) naudojimo pusgaminiuose golonka peklowana iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 II priedas (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - terminas: 2017 m. gegužės 4 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl didžiausio leidžiamo cianido rūgšties kiekio rinkai pateiktuose galutiniam vartotojui skirtuose neperdirbtuose, sveikuose, smulkintuose, maltuose, skaldytuose, kapotuose abrikosų branduoliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - terminas: 2017 m. birželio 4 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 68/2013 dėl pašarinių žaliavų katalogo (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - terminas: 2017 m. birželio 2 d.)
perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos reglamentas, kuriuo ištaisomos Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo redakcijos bulgarų, ispanų, portugalų, suomių ir vokiečių kalbomis (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - terminas: 2017 m. birželio 10 d.)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: JURI, IMCO

Teisinė informacija - Privatumo politika