Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. marec 2017 - Strasbourg

3. Izvedbeni ukrepi (člen 106 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe fosforjeve (V) kisline – fosfatov – di-, tri- in polifosfatov (E 338–452) v nekaterih mesnih pripravkih (D048361/03 - 2017/2587(RPS) - rok: 3. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe butana (E 943a), izobutana (E 943b) in propana (E 944) v pripravkih barvila (D048363/04 - 2017/2604(RPS) - rok: 10. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede uporabe nitritov (E 249–250) v proizvodu golonka peklowana (D048366/03 - 2017/2592(RPS) - rok: 4. maj 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejne vrednosti za cianovodikovo kislino v nepredelanih celih, zdrobljenih, zmletih, strtih ali sesekljanih mareličnih jedrcih, danih v promet za končnega potrošnika (D048376/04 - 2017/2590(RPS) - rok: 4. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 68/2013 o katalogu posamičnih krmil (D048781/02 - 2017/2584(RPS) - rok: 2. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Uredba Komisije o popravku bolgarske, finske, nemške, portugalske in španske jezikovne različice Uredbe (EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, razen trditev, ki se nanašajo na zmanjšanje tveganja za nastanek bolezni ter na razvoj in zdravje otrok (D049950/01 - 2017/2607(RPS) - rok: 10. junij 2017)
posredovano pristojnemu odboru: ENVI
mnenje: JURI, IMCO

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov