Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

4. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä meriympäristön suojelemiseksi Itämerellä ja delegoidun asetuksen (EU) 2015/1778 kumoamisesta annetun delegoidun asetuksen (EU) 2017/117 muuttamisesta (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. maaliskuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu asetus OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. maaliskuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2016/921 muuttamisesta kyseisen asetuksen 2 kohdan 4 artiklan nojalla ilmoitettujen käyttämättömien määrien uudelleenjakamisen osalta (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 3. maaliskuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus vähittäismarkkinoille tarkoitettuja paketoituja ja vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita (PRIIP-tuotteita) koskevista avaintietoasiakirjoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1286/2014 täydentämisestä vahvistamalla teknisiä sääntelystandardeja avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä tällaisten asiakirjojen toimittamisvaatimuksen noudattamiseen liittyvien ehtojen täyttämisestä (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. maaliskuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee kadmiumia ja lyijyä suodatinlaseissa ja reflektanssistandardeina käytetyissä laseissa (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen III muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen sen poikkeuksen osalta, joka koskee lyijyä tietyissä jäähdytysainetta sisältävissä kompressoreissa olevissa laakerikuorissa ja -heloissa (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1306/2013 täydentämisestä mainituilla aloilla sovellettavien seuraamusten osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 muuttamisesta (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 13. maaliskuuta 2017
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö