Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 15. ožujka 2017. - Strasbourg

4. Delegirani akti (članak 105. stavak 6. Poslovnika)

Parlamentu su dostavljeni sljedeći nacrti delegiranih akata:

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o utvrđivanju mjera očuvanja ribarstva radi zaštite morskog okoliša u Baltičkom moru i stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 2. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju u pogledu popisa izuzetih subjekata (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 2. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2016/921 u pogledu preraspodjele neiskorištenih količina prijavljenih u skladu s člankom 2. stavkom 4. te Uredbe (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 3. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 3 mjeseca od dana primitka 8. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ECON

- Prilog Delegiranoj direktivi Komisije (EU) o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za kadmij i olovo u filtarskom staklu i staklu korištenom za standarde reflektance (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za olovo u blazinicama i košuljicama ležajeva za određene kompresore s rashladnim sredstvom (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sektora voća i povrća te prerađevina voća i povrća i o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu novčanih kazni koje će se primjenjivati u tim sektorima i o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))

Rok za ulaganje prigovora: 2 mjeseca od dana primitka 13. ožujka 2017.

Upućeno nadležnom odboru: AGRI

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti