Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. március 15., Szerda - Strasbourg

4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 105. cikkének (6) bekezdése)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezeteket terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a Balti-tenger térsége tengeri környezetének védelmére irányuló halászati állományvédelmi intézkedések megállapításáról és az (EU) 2015/1778 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/117 felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 2.
Utalva az illetékes bizottsághoz: PECH

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mentesített szervezetek jegyzéke tekintetében történő módosításáról (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 2.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/921 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az ugyanazon rendelet 2. cikkének (4) bekezdése szerint bejelentett, fel nem használt mennyiségek újraelosztásának tekintetében történő módosításáról (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 3.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 1286/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok megjelenítése, tartalma, felülvizsgálata és módosítása, valamint az ilyen dokumentumok rendelkezésre bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítése tekintetében meghatározott szabályozástechnikai standardok megállapítása révén történő kiegészítéséről (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 3 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 8.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ECON

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének a fényvisszaverő mintaként használt üvegszűrőkben és üvegekben lévő ólomra megadott mentesség tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 13.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló irányelve a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének az egyes, hűtőközeget tartalmazó kompresszorok csapágycsészéiben és -béléseiben felhasznált ólomra megadott mentesség tekintetében a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás céljából történő módosításáról (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 13.
Utalva az illetékes bizottsághoz: ENVI

- A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazat tekintetében történő kiegészítéséről, az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az említett ágazatokban alkalmazandó szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Kifogás benyújtásának határideje: 2 hónap, a beérkezés itt megjelölt időpontjától számítva: 2017. március 13.
Utalva az illetékes bizottsághoz: AGRI

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat