Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. marts - Strasbūra

4. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2017/117, ar ko nosaka zvejniecībā piemērojamus saglabāšanas pasākumus ar mērķi aizsargāt jūras vidi Baltijas jūrā un ar ko atceļ Deleģēto regulu (ES) 2015/1778 (C(2017)01249 – 2017/2588(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: PECH.

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem groza attiecībā uz atbrīvoto vienību sarakstu (C(2017)01324 – 2017/2589(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (ES) 2016/921 groza attiecībā uz to neizmantoto daudzumu pārdali, kuri paziņoti saskaņā ar minētās regulas 2. panta 4. punktu (C(2017)01373 – 2017/2591(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 3. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 8. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētā direktīva ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu kadmija un svina lietošanai stikla filtros un stiklos, ko izmanto atstarošanas standartiem (C(2017)01518 – 2017/2609(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā direktīva ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES III pielikumu attiecībā uz atbrīvojumu svina lietošanai gultņu ieliktņos un buksēs, kas paredzētas dažiem kompresoriem ar aukstumnesēju (C(2017)01521 – 2017/2613(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (C(2017)01528 – 2017/2610(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 13. martu.

Nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika