Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 15. marec 2017 - Strasbourg

4. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/117 o vzpostavitvi ohranitvenih ukrepov na področju ribištva za varstvo morskega okolja v Baltskem morju in razveljavitvi Uredbe (EU) 2015/1778 (C(2017)01249 - 2017/2588(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 2. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: PECH

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov v zvezi s seznamom izvzetih subjektov (C(2017)01324 - 2017/2589(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 2. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/921 glede prerazporeditve neuporabljenih količin, priglašenih na podlagi člena2(4) navedene uredbe (C(2017)01373 - 2017/2591(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 3. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o dokumentih s ključnimi informacijami o paketnih naložbenih produktih za male vlagatelje in zavarovalnih naložbenih produktih (PRIIP) z določitvijo regulativnih tehničnih standardov glede prikaza, vsebine, pregleda in revizije dokumentov s ključnimi informacijami ter pogojev za izpolnitev zahteve po posredovanju takih dokumentov (C(2017)01473 - 2017/2602(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 3 meseci od datuma prejetja dne 8. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ECON

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi kadmija in svinca v filtrskem steklu in steklu za standarde odsevnosti zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2017)01518 - 2017/2609(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana direktiva Komisije o spremembi PrilogeIII k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjeme pri uporabi svinca v ležalnih skodelah in pušah za nekatere kompresorje s hladilnim sredstvom zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (C(2017)01521 - 2017/2613(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe(EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sektorjema sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, dopolnitvi Uredbe(EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kaznimi, ki se uporabijo v teh sektorjih, in spremembi Izvedbene uredbe Komisije(EU) št. 543/2011 (C(2017)01528 - 2017/2610(DEA))
Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 13. marca 2017
Posredovano pristojnemu odboru: AGRI

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov