Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

7. Eurooppa-neuvoston 9.–10. maaliskuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät, Rooman julistus mukaan lukien (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 9.–10. maaliskuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät, Rooman julistus mukaan lukien (2017/2515(RSP))

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman keskustelun alustukseksi.

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja), Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja), Paolo Gentiloni (Italian pääministeri) ja Louis Grech (neuvoston puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Angelika Niebler, Maria João Rodrigues, Joachim Starbatty, Nils Torvalds, Martina Anderson, Alyn Smith, Paul Nuttall, Harald Vilimsky, Bruno Gollnisch, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Roberts Zīle, Pavel Telička, Barbara Spinelli, Sven Giegold, Rolandas Paksas, Janice Atkinson, Sotirios Zarianopoulos, Franck Proust, Udo Bullmann, Ryszard Czarnecki, Alexander Graf Lambsdorff, Eleonora Forenza, Peter Lundgren, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Peter van Dalen, Miguel Urbán Crespo, Laurenţiu Rebega, Elisabetta Gardini, Pervenche Berès, Anneleen Van Bossuyt, Herbert Reul, Jeppe Kofod, Notis Marias, David Casa, Patrizia Toia, Csaba Sógor, Miriam Dalli, Paulo Rangel, Jo Leinen, Mariya Gabriel, Ramón Jáuregui Atondo, Marita Ulvskog, Gilles Pargneaux ja Paul Tang.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Igor Šoltes, Fabio Massimo Castaldo ja Georgios Epitideios.

Puheenvuorot: Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö