Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0140(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0022/2017

Ingediende teksten :

A8-0022/2017

Debatten :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Stemmingen :

PV 15/03/2017 - 9.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0081

Notulen
Woensdag 15 maart 2017 - Straatsburg

9.4. Levensmiddelen- en diervoederwetgeving en voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen ***II (stemming)

Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende officiële controles en andere officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009 van de Raad en Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad (verordening officiële controles) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

STANDPUNT VAN DE RAAD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0081)

Juridische mededeling - Privacybeleid