Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0140(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0022/2017

Texte depuse :

A8-0022/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Voturi :

PV 15/03/2017 - 9.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0081

Proces-verbal
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg

9.4. Legislaţia privind alimentele și furajele, normele privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecție a plantelor ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură privind poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) [10755/1/2016 - C8-0015/2017- 2013/0140(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

POZIȚIA CONSILIULUI

Declarat aprobat (P8_TA(2017)0081)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate