Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0027(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0327/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0327/2016

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0082

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

9.5. Χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση [COM(2016)0043 - C8-0020/2016 - 2016/0027(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Patrizia Toia (A8-0327/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0082)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου