Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3042(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0179/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0179/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0083

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

9.6. Εμπόδια στην ελευθερία των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται και να εργάζονται εντός της εσωτερικής αγοράς (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 2 του Κανονισμού από την Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Επιτροπής PETI, σχετικά με τους φραγμούς που παρεμποδίζουν τους πολίτες της ΕΕ στην άσκηση του δικαιώματος να μετακινούνται και να εργάζονται ελεύθερα εντός της εσωτερικής αγοράς (2016/3042(RSP)) (B8-0179/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0083)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου