Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2526(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Разисквания :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.7

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург

9.7. Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000152/2016), зададен от Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune и Edouard Martin, към Комисията: Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Разискването се състоя на 15 февруари 2017 г. (точка 15 от протокола от 15.2.2017 г.)

Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член 128, параграф 5 от Правилника за дейността от Karima Delli, от името на комисията TRAN, относно одобрението от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0084)

Правна информация - Политика за поверителност