Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2526(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Hlasování :

PV 15/03/2017 - 9.7

Přijaté texty :


Zápis
Středa, 15. března 2017 - Štrasburk

9.7. Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000152/2016), kterou pokládají Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin Komisi: Souhlas Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení silničního mýtného (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Rozprava se konala dne 15. února 2017 (bod 15 zápisu ze dne 15.2.2017)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložila Karima Delli za výbor TRAN, o souhlasu Komise s přepracovaným plánem Německa na zavedení mýtného (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0084)

Právní upozornění - Ochrana soukromí