Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2526(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Arutelud :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Hääletused :

PV 15/03/2017 - 9.7

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 15. märts 2017 - Strasbourg

9.7. Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000152/2016), mille esitas(id) Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune ja Edouard Martin komisjonile: Komisjoni heakskiit Saksamaa muudetud maanteemaksu kehtestamise kavale (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Arutelu toimus 15. veebruaril 2017 (15.2.2017 protokollipunkt 15)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 128 lõike 5 kohaselt Karima Delli TRAN-komisjoni nimel komisjoni heakskiidu kohta Saksamaa maanteemaksu kehtestamise muudetud kavale (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0084)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika