Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2526(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Keskustelut :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Äänestykset :

PV 15/03/2017 - 9.7

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

9.7. Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000152/2016) Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune ja Edouard Martin komissiolle: Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksyminen komissiossa (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Keskustelu käytiin 15. helmikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 15.2.2017, kohta 15)

Karima Dellin TRAN-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä päätöslauselmaesitys Saksan tiemaksuja koskevan tarkistetun suunnitelman hyväksymisestä komissiossa (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0084)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö