Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/2526(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Debaty :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Głosowanie :

PV 15/03/2017 - 9.7

Teksty przyjęte :


Protokół
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg

9.7. Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych(głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000152/2016), które skierowali Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune i Edouard Martin, do Komisji: Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Debata odbyła się dnia15 lutego 2017 r. (pkt 15 protokołu z dnia 15.2.2017)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu przez Karimę Delli, w imieniu komisji TRAN, w sprawie zatwierdzenia przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto(P8_TA(2017)0084)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności