Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2526(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Dezbateri :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Voturi :

PV 15/03/2017 - 9.7

Texte adoptate :


Proces-verbal
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg

9.7. Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră(vot)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000152/2016) adresată de Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune și Edouard Martin, Comisiei: Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Dezbaterea a avut loc la15 februarie 2017 (punctul 15 al PV din 15.2.2017)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură de Karima Delli, în numele Comisiei TRAN, referitoare la aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de trecere (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat(P8_TA(2017)0084)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate