Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2526(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Rozpravy :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Hlasovanie :

PV 15/03/2017 - 9.7

Prijaté texty :


Zápisnica
Streda, 15. marca 2017 - Štrasburg

9.7. Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou(hlasovanie)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000152/2016) ktorú položil Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune a Edouard Martin, pre Komisiu: Schválenie revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Rozprava sa uskutočnila 15. februára 2017 (bod 15 zápisnice zo dňa 15.2.2017)

Návrh uznesenia, ktorý v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku predložila Karima Delli, v mene výboru TRAN, o schválení revidovaného plánu Nemecka na zavedenie cestného mýta Komisiou (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý(P8_TA(2017)0084)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia