Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2526(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000152/2016 (B8-0201/2017)

Debatter :

PV 15/02/2017 - 15
CRE 15/02/2017 - 15

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.7

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

9.7. Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter(omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000152/2016) från Pascal Arimont, Claudia Schmidt, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Wim van de Camp, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Georges Bach, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Paul Rübig, Heinz K. Becker, Othmar Karas, Elisabeth Köstinger, Herbert Dorfmann, Jerzy Buzek, Andrzej Grzyb, Krzysztof Hetman, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Julia Pitera, Marek Plura, Dariusz Rosati, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa, Tadeusz Zwiefka, Stanislav Polčák, Jaromír Štětina, Tomáš Zdechovský, Anne Sander, Hugues Bayet, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Claude Rolin, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Adam Szejnfeld, Viviane Reding, Bogdan Brunon Wenta, Frank Engel, Deirdre Clune och Edouard Martin, till kommissionen: Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter (2017/2526(RSP)) (B8-0201/2017)

Debatten hade ägt rum den 15 februari 2017 (punkt 15 i protokollet av den 15.2.2017)

Resolutionsförslag, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, från Karima Delli, för utskottet TRAN, om kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införande av vägavgifter (2017/2526(RSP)) (B8-0180/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs(P8_TA(2017)0084)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy