Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2323(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 14
CRE 14/03/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2017 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0085

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

9.8. Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2018 – Τμήμα ΙΙΙ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017, τμήμα III – Επιτροπή [2016/2323(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0085

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για μερικά λεπτά εν αναμονή των αιτιολογήσεων ψήφου.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου