Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка за второ четене Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Момчил Неков, Nicola Caputo и Franc Bogovič

Доклад Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu и Nicola Caputo

Одобрение от страна на Комисията на преразгледания план на Германия за въвеждане на пътно таксуване - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo и Franc Bogovič

Доклад Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.

Правна информация - Политика за поверителност