Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg

10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Karin Kadenbach - A8-0022/2017
Monica Macovei, Michela Giuffrida, Momchil Nekov, Nicola Caputo och Franc Bogovič

Betänkande Patrizia Toia - A8-0327/2016
Monica Macovei, Stefano Maullu och Nicola Caputo

Kommissionens godkännande av Tysklands reviderade plan för införade av vägavgifter - (2017/2526(RSP)) - B8-0180/2017
Nicola Caputo och Franc Bogovič

Betänkande Siegfried Mureşan - A8-0060/2017
Paloma López Bermejo.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy