Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. března 2017 - Štrasburk

13. Tematická rozprava – Evropský program pro bezpečnost: rok po útocích v Bruselu (rozprava)
Doslovné záznamy

Tematická rozprava – Evropský program pro bezpečnost: rok po útocích v Bruselu (2017/2605(RSP))

Předsedající vysvětlil postup pro tematickou rozpravu (článek 153a jednacího řádu).

Roberta Metsola za skupinu PPE zahájila rozpravu.

Vystoupili: Ian Borg (úřadující předseda Rady) a Dimitris Avramopoulos (člen Komise).

Vystoupili: Claude Rolin za skupinu PPE, Tanja Fajon, Helga Stevens, Gérard Deprez, Cornelia Ernst, Philippe Lamberts, Gerard Batten, Gerolf Annemans, Georgios Epitideios, Franck Proust, Ana Gomes, Daniel Dalton, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Malin Björk, Eva Joly, Rolandas Paksas, Auke Zijlstra, Udo Voigt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Knut Fleckenstein, Marek Jurek, Hilde Vautmans, Javier Couso Permuy, Jan Philipp Albrecht, Beatrix von Storch, Mara Bizzotto, Jan Philipp Albrecht k výrokům, které pronesla předchozí řečnice, Mara Bizzotto, aby je upřesnila (předsedající uvedl, že výroky, které pronesla Mara Bizzotto, budou ověřeny), Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Michał Boni, Juan Fernando López Aguilar, Anders Primdahl Vistisen, Jeroen Lenaers, Péter Niedermüller, Charles Tannock, Carlos Coelho, Tonino Picula, James Nicholson a Cristian Dan Preda.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ruža Tomašić, Arnaud Danjean, Mirosław Piotrowski a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.

Vystoupili: Julian King (člen Komise) a Ian Borg.

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí